Podklady pro potisk

Formát

Na kvalitě zaslaných podkladů pro potisk závisí čas, který bude nutný na jejich zpracování a tedy i cena, která Vám bude účtována. Je proto vhodné zasílat podklady v grafickém formátu se všemi
texty a grafickými prvky převedenými do vektorů (křivek). Nejčastěji se jedná o koncovky souborů *.cdr (Corel DRAW), *.ai (adobe Illustrator),
*pdf nebo *eps. Samotný formát souboru není ani tak důležitý jako to co obsahuje. Pokud do „Corelu“ vložíte obrázek, zůstane stále obrázkem – tedy nevhodným
formátem pro potisk přímými barvami.

Nemáte požadovaný formát loga k dispozici? Obraťte se prosím na tvůrce vašeho loga, který vám ho jistě poskytne. Pokud to z nějakého důvodu není možné, zkuste kontaktovat vašeho dodavatele vizitek,
razítek atd., který by ho měl mít také k dispozici. V naprosté většině případů, je logo ve vhodném formátu již zhotoveno, a případným zkreslováním zaslaných rastrů nám vzniká zbytečná práce a vám
zbytečné náklady.

Velikost

Při Vašem uvažování o motivu potisku berte prosím v úvahu velikost předmětu (čím méně textu, tím lépe) a technologické možnosti. U každého předmětu v katalogu máte uvedeny technologie, které jsou
možné použít, ne vždy je ale každá technologie vhodná pro každý motiv. Pokud si nejste jistí, neváhejet nás kontaktovat, nebo na objednávce uveďte pouze Vaši představu, a my Vás budeme kontaktovat
sami pro upřesnění.

Barevný odstín

Pro potisk reklamních předmětů je nutné uvádět odstíny barev v tzv. přímých barvách systému PANTONE. Neznáte-li toto určení Vašich firemních barev a požadujete nějaký přesný odstín, potom je nutné
nám dodat nějaký vzorek barvy, např. na vizitce, dopisním papíru, samolepce atd. kterého se můžeme při tisku držet.

Přesto je nutné počítat s určitým zkreslením barev. Především u tisku na barevné a tmavé podklady dochází k optickému posunu odstínů, a v případě Vašeho požadavku na přesný odstín, je vhodné si
nechat zhotovit vzorek.

Orientační ceník:

Grafické zpracování při opakované zakázce: 150 Kč
(shodný typ potisku a shodné druhy zboží jako u předchozí objednávky)
Grafické zpracování v případě, že je logo v archivu: 250 Kč
(shodný typ potisku a jiné druhy zboží než u předchozí objednávky)
Podklad dodaný v elektronické podobě ve vektorech CDR, AI, EPS: 400 Kč
(libovolný typ potisku a druhy zboží)
Položka korektury (pro každý předmět jednotlivě): 50 Kč
Podklad dodaný jinak, např. jako obrázek: 600 Kč/hod